هیئت منتظران مهدی عج

هیئت منتظران مهدی عج سرابی

صبح اميد
تو اى عشق و اى تمام وجودم
تو بود و نبودم فداى رخ تو همه عالم
بيا بنگر بر دل غمديده كه ليلى نديده
ز غم چه كشيده در اين عالم
يك دم بنگر حال زار مرا، بيقرار مرا
اى تمام اميدم تو صبح سپيدم
ز نرگس چشمت ببين چه كشيدم
بيا بنگر حال زار مرا، بيقرار مرا..
])يااباصالح مددى((3) يااباصالح[ (2)
مرا راهى كن سوى ميخانه
بده پيمانه به اين ديوانه تو اى ساقى
تو مى‏ دانى ز عشق تو كه خمارم
پياله ندارم كه دار و ندارم توئى ساقى
بنگر مرغ پر بسته منم، دلشكسته منم
تا سحر بيدارم، سر به زانو دارم
از تو دارم اى گل هر چه كه دارم
])يااباصالح مددى((3) يااباصالح[ (2)
اى جان من غرق سوداى تو
وين تماشاى تو دل ندارد ذوق گفتگويت
بى جلوه ات آرزو و بى حاصل
بى تو در باغ دل خود به رويت سرو آرزويت
گر در كويش برسى برسان اين پيام مرا
اى چراغ رويت من ندارم ديگر
تاب اين شبهاى سرد و خاموش
هرگز هرگز باور نكنم عهد و پيمان ما شد فراموش
])يااباصالح مددى((3) يااباصالح[ (2)

نور چشم على
كار دل بى تو سامونى نداره
يه مشت خاكه بى تو چونى نداره
اگه كه بياى مهمون دلم شى
مثل من هيكى مهمونى نداره
نور چشم على يابن ‏الزهرا
همه دار و ندار همه از توست
رو لبها هر چى هست زمزمه‏ ى از توست
گل سرسبد آل عبايى
همه دلخوشى فاطمه از توست
نور چشم على يابن‏الزهرا
شوق ديدنت كرده ما رو بى ‏تاب
تماشاى جمال تو مى ناب
تموم آرزوم اينه كه آخر
ببوسم خاك زير پاى ارباب
نور چشم على يابن ‏الزهرا

گل عسگرى
امير ملك دلبرى آمد
گل بهار عسگرى آمد
چراغ دلها، ماه روى مهدى است
در آسمانها، گفتگوى مهدى است
چنان اسير، تاب موى مهدى است
والضحى نور رخساره‏ى اوست
آسمان گرم نظاره‏ى اوست
مطاف حورا گهواره اوست
دل هر عاشق آواره ى اوست
ز اشك ديده، غزل سرودم
فداى مهدى، همه وجودم
اى گل نرگس، دارى عطر فاطمه
يااباصالح اى به غمها خاتمه
خيمه ى سبزت، قبله ى قلب همه
آئينه ى رخسار پيمبر
فروغ چشم زهرا و حيدر
آخرين خم از باده‏ ى كوثر
مصلح كل مهدى منتظر

قبلگاه عالم
ياد تو اى گل من، داده صفا به مجلس
چشم تمام مستان، محو نگار نرگس
آمد گل طاها آن يوسف زهرا
يابن ‏الحسن خوش آمد(2)
در انتظار رويش، چشم همه به سويش
هر كس ز باده ‏ى او، پر مى‏ كند سبويش
دل بى قرار او - در انتظار او
يابن ‏الحسن خوش آمد(2)
دلهاى اهل هستى، پروانه ‏ى جمالش
كعبه ى عشق و مستى، مشكينه خط و خالش
من سائلش هستم - بر او دخيل بستم
يابن ‏الحسن خوش آمد(2)
مبهوت جلوه هايش، ذرات آفرينش
حقّا نهفته مهرش، در ذات آفرينش
قبله گه عالم - دردانه ى خاتم
يابن ‏الحسن خوش آمد(2)

ماه بى قرينه
يوسف زهرا اومده)گل بريزيد((3)
گل كمه پيش پاى اون،)دل بريزيد((3)
شه دلربايى، تو امير مايى، يامهدى
تويى آرزويم، تويى آبرويم، يامهدى
تو على جمالى، تو حسين خصالى، اى واللَّه
تيغ ذوالفقارى، آخه تا ندارى، اى واللَّه
اى واللَّه، اى واللَّه، به دست و بازويت
اى واللَّه، اى واللَّه، به تيغ ابرويت
عاشق خوب زياد دارى )منو نمى ‏خواى((3)
نكنه كه تنهام بذارى )چرا نمى ‏ياى((3)
ماه بى قرينه، دل برات تو سينه مى‏ گيره
همه حاصل من، بى تو اين دل من، مى ‏ميره
مى ‏ميرم مى ‏ميرم اگه تو نباشى
دلگيرم دلگيرم اگه تو نباشى
هر چى دلم صدات كنه )سير نمى‏شه((3)
آدم در خونه ى تو )پير نمى‏ شه((3)
منو چشم و خالت، مى ‏رسه ز شالت، بوى ياس
دل تو ابروات گم به لبت ترنّم، ياعباس
ياعباس يا عباس خداى غيرت
ياعباس يا عباس خداى غيرت
چى مى‏شه من فدات بشم، )فداى نگات((3)
الهى خاك پات بشم،)جونم فدات((3)
همه پابند تو، كى به مانند تو يامولا،يامولا
منو لبخند تو، نقش سربند تو، يازهرا
يازهرا چشم تو روشن
يا زهرا چشم تو روشن

حديث انتظار
بى تماشاى تو چشم بينا را چه خواهم
ديدن ديگران بى نظر بر تو گناهم
شوق ديدار رويت تنها آرزويم
كى بيايم به سويت اى يار نكويم
)اى گل نرگس ما اى يوسف زهرا((4)
آرزوى همه ديدن روى چو ماهت
اى گل فاطمه ديده‏ ها باشد به راهت
تا بيايى دو چشم بى سويم به سويت
گر نيايى بميرم روى خاك كويت
)اى گل نرگس ما اى يوسف زهرا((4)
جشن ميلاد تو، يك حديث انتظاراست
ديده پر اشك و دل، از فراقت بى قرار است
هر كه گويد بيا اى نور چشم نرگس
كن نظر سوى ما اى نور چشم نرگس
)اى گل نرگس ما اى يوسف زهرا((4)

شب قدر
مهتابه مهتابه، آسمون تارم
اربابه اربابه، دار و ندارم
بى تابه بى تابه، اين دل خرابم
سردابه سردابه، روياى خوابم
مى ‏ريزه اشك چشام دونه به دونه
هر كى عشقش مى‏ كشه با من بخوونه
گل نرگس تو دلم زده جوونه
منو تا كجا پى خود مى ‏كشونه
مى ‏ميرم مى ‏ميرم،اگه تو نباشى
دلگيرم دلگيرم،اگه تو نباشى
مى‏باره مى ‏باره،آسمون چشام
دلداره دلداره، ترونه‏ ى لبهام
شب نيمه اومد و يارم نيومد
چه كنم كه باز دلدارم نيومد
چى شده كه امشب عالم مه بدره
نكنه خدا كه امشب شب قدره
بيمارم بيمارم،اگه تو نباشى
تب دارم تب دارم، اگه تو نباشى
مهتابه مهتابه، آسمون تارم
اربابه اربابه، دار و ندارم
مى‏ گم اى خصم لعين تا كه بسوزى
مياد آخرش آقاى ما يه روزى
بذاريد تا بزنم به سيم آخر
بذاريد تا بروم خونه ى دلبر

آخرين حجّت
عاشقان نيمه ‏ى شعبان آمد
گل نرگس به گلستان آمد
سامره گلشن شد - همه جا روشن شد
مژده ياران شب ميلاد آمد
آنكه حق وعده به ما داد آمد
سامره گلشن شد - همه جا روشن شد
آخرين حجّت سرمد آمد
مهدى آل محمّد آمد
سامره گلشن شد - همه جا روشن شد
حافظ شرع پيمبر آمد
وارث فاتح خيبر آمد
سامره گلشن شد - همه جا روشن شد
مظهر حق و عدالت آمد
صاحب دين و ولايت آمد
سامره گلشن شد - همه جا روشن شد
شيعيان مهدى موعود آمد
هر چه در پرده نهان بود آمد
سامره گلشن شد - همه جا روشن شد
مژده بر امّت قرآن آمد
طالب خون شهيدان آمد
سامره گلشن شد - همه جا روشن شد

عزيز طاها
)گل من سوى گلزار آمد، دلبر و دلدار آمد، يوسف بازار آمد((2)
)بشكفته در بستان جان نوگل نرگس
آمد به سوى عاشقان نوگل نرگس((2)
يوسف زهرا آمده
عزيز طاها آمده
]ادركنى )يااباصالح((2) [(3)
ديده بر روى دلبر دارم، جانم فداى يارم، آمد دارو ندارم
پاييز جان چشم انتظار اين بهارم
تا كه بيايد عالمى در انتظار است
اى گل نرگسم بيا
دلبر و مونسم بيا
]ادركنى )يااباصالح((2) [(3)
همه جا در پى ات مى‏گردم، هستى دواى دردم، گداى دوره گردم
در هر كجا هستم به دنبال تو اى گل
بر دامن لطفت زنم دست توسل
نور دل همه بيا
به حق فاطمه بيا
]ادركنى )يااباصالح((2) [(3)

دولت قرآن
روشن ديده زهرا شد، دلها غرق تمنا شد، نور حق به تجلا شد
آمد مهدى موعود
داده منادى، نغمه شادى، مبارك اين ميلاد
بارد رحمت جاءالحق، آمد آيت جاء الحق، دارد رايت جاءالحق
آمد مهدى موعود
دل شده مستش، باده پرستش، مبارك اين ميلاد
پايان شب هجران شد، صبح دولت قرآن شد، عيد نيمه شعبان شد
آمد مهدى موعود
نور محمد، جلوه گر آمد، مبارك اين ميلاد
عطر باغ جنان آمد، يار خسته دلان آمد، شمع محفل جان آمد
آمد مهدى موعود
گلشن جانها، گشته مصفا، مبارك اين ميلاد
تابد حق ز جمال او، جان شد محو كمال او، دل مشتاق وصال او
آمد مهدى موعود
جلوه يزدان، گشته نمايان، مبارك اين ميلاد
پيك صبح سپيد آمد، بر دل نور اميد آمد، مبارك اين ميلاد
آمد مهدى موعود
دخت يشوعا، بر تو و زهرا، مبارك اين ميلاد
عطر لاله و گل آمد، پور ختم رسل آمد، يعنى مصلح كل آمد
آمد مهدى موعود
عيد ولادت، جشن ولايت، مبارك اين ميلاد
شد انوار خدا پيدا، امشب چشم اميد ما، باشد جانب اين مولا
آمد مهدى موعود
آمده از حق، رحمت مطلق، مبارك اين ميلاد

گلبانگ جانان
عاشقان با بذل جان گلبانگ جانان بشنويد
بانگ تبريك خداى حىّ منّان بشنويد
ذكر جاءالحق ز نخل و باغ و بستان بشنويد
نام مهدى از زبان هر مسلمان بشنويد
وصف آن گل را ز مرغان غزلخوان بشنويد
اهل قرآن از زبانش صوت قرآن بشنويد
سوره ى قدر از دهان او طنين انداخته
شورها در آسمان و بر زمين انداخته
اى عروس بيت آل فاطمه مادر شدى
مادر تنها اميد آل پيغمبر شدى
عطر زهرا را گرفته كوثر كوثر شدى
بحر موّاج شرف را از شرف گوهر شدى
آسمان احمدى ماهى خدا منظر شدى
صد هزاران دلبر دل داده را دلبر شدى

هستى دلها
به خدا ندهم به همه دنيا(2)
تار موى يوسف زهرا(2)
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
به كجا بروم ز سر كويت (2)
طاق محرابم خم ابرويت (2)
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
هستى و جانم فداى تو(2)
اى خوشا بوسم خاك پاى تو
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
روز و شب گويم با تو اى مولا
كى بيايى اى يوسف زهرا
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
شده يك عالم بى قرار تو
مى ‏كِشد هستى انتظار تو
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
ندهم هرگز خاك پاى تو را
به بهشت و هستى و ملك بقا
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
تو كجايى اى هستى دلها
نام تو جام مستى دلها
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
تا كه جان آيد به لبم گويم
همه رخسار تو مى ‏جويم
])يوسف زهرا اى گل نرگس((2) [(2)
روز و شب دنبال تو مى‏ گردم
ياد تو درمان غم و دردم

امام مهربانى
خدايا كن عنايت روى مهدى را ببينم
كنار آن گل زيباى زهرا من نشينم
گل باغ بهشتم، تمام سرنوشتم
خوشم مهر تو را هم، نهاده در سرشتم
اميد همه، گل فاطمه، بيا چشم انتظارم
كه روى سياه و آلوده ‏ام، كف پايت گذارم
همه دار و ندار عترت طاها تويى تو
دواى پهلوى بشكسته زهرا تويى تو
اميد شيعيانى، امام مهربانى
گلستان نبى را، تو تنها باغبانى
بيا و نشان، بده بر همه، تو قبر مادرت را
نمايان نما - تو بر شيعيان - جمال انورت را

لطف كبريا
اى بيماران درد عشق
مژده مژده داو رسيد
از لطف كبريا ز ره
خاتم الاوصيا رسيد
آمده سرّ سرمدى، دسته گل محمدى
يامولا يا صاحب الزمان
آن شمس پر فروغ حُسن
كز او روشن جهان شده
در سحرگاه نيمه‏ى
ماه شعبان عيان شده
آمده صاحب الزمان، فرمانرواى انس و جان
يامولا يا صاحب الزمان
تا جلوه‏گر ز لطف حق
شد گل روى اين نگار
شد خيره در گل رخش
چشم گلهاى روزگار
آمده حجت ودود، زيباترين گل وجود
يامولا يا صاحب الزمان
همراه موكب شرف
با نغمه‏ هاى دلنشين
مهمان قدسيان شور
اين قنداقه ى نازنين
صد مرحبا و آفرين، بر اين مولود مهّ‏جبين
يامولا يا صاحب الزمان
بيت امام عسگرى
شد مهبط فرشتگان
از فرط شادى و شعف
دست افشانند و كف زنان
مصلح عالم وجود، ديده به اين جهان گشود
يامولا يا صاحب الزمان
جان جهان فداى تو
يامهدى اى امام عصر
تنها خدا نهاده است
در دست تو لواى نصر
اى مصداق اتّم نور، عجلّ عجلّ على ظهور
يامولا يا صاحب الزمان

همسفر ستاره
همسفر ستاره‏ام، محو گل بهاره ام
به هر كجا نظر كنم، به سوى توست اشاره ام
مست شراب ازلم، عشق تو خيرالعملم
بيا به بالين سرم، به لحظه ‏هاى اجلم
سايه ى تو بر سر من، صفاى چشمِ‏تر من
ببين به خاطر گناه، شكسته بال و پر من
به گوشه چشمت صنما، گره ز كار ما گشا
به جان زهرا مادرت، يوسف فاطمه بيا
وصل تو آرزوى ما، سوى تو جست و جوى ما
يار سفر كرده ى ما، سفر نما به كوى ما
امان ز لحظه ‏اى كه من، اسير درد غفلتم
مبين تو رو سياهى ام، مده دگر خجالتم
بى تو مرا چه بودنم، چه بهتر است نبودنم
هستىِ من اى بهترين، واژه ى هر سرودنم
شعر من و ترانه‏ام، نام من و نشانه ام
به وقت دلتنگى من، تويى فقط بهانه ام
مرا مران ز درگه‏ات، كه مى ‏نشينم به رهت
مگر به سويم افتد آن، مردم چشم سيه ات

بقاى توحيد
شراب عشق تو را پياله شد دل من
محبت تو بود تمام حاصل من
سلاله ى زهرا، به شهر سامرا، جهان شده گلشن
چو آمدى دنيا خوش آمدى خوش آمدى
قدم زدى به زمين شده بهشت برين
صفاى مقدم تو شكوه اهل يقين
اسير دام تو، خمار جام تو، نظر كن اى مولا
منم غلام تو خوش آمدى خوش آمدى
شب ولادت تو شب طلوع صفا
طلوع مهر يقين ز شرق عشق و وفا
تو نور ايمانى، فروغ جانانى، بقاى توحيدى
تو عين قرآنى خوش آمدى خوش آمدى
تبسم تو برد دل زمين و زمان
بيا كز آمدنت رمق گرفته جهان
سرور دلهايى، ولى و مولايى، فداى تو جانم
كه جان زهرايى خوش آمدى خوش آمدى

اوج خيال
]بيا اى كشتى آرام ساحل (2)
بيا كه هر دلى شد بر تو مايل(2)[(2)
]تماشاى تو شد(2) در آرزويم، در آرزويم[(2)
كه نقشت حك شده(2) اى دلبر زيباتر جانانه بر، دل
بيا اى كشتى...
يه عمرىِ ه دلم مستونه ى توست(2)
تو گنجى و دلم ويرونه ى توست(2)
]نمى دونم چرا(2) دل بر تو بستم، دل بر تو بستم[(2)
ولى دونم دلم(2) ديوونه‏ ى ديوونه‏ ى ديوونه ‏ى توست
بيا اى كشتى...
حديث نام تو بر دل نوشته(2)
خدا با عشق تو دل را سرشته(2)
]وصال روى تو(2) اوج خيالم، اوج خيالم[(2)
هر آن جايى كه تو(2) باشى گل دردانه ى زهرا بهشته
بيا اى كشتى...
سبكبالان هستى بى قرارت(2)
جهان گردد هميشه بر مدارت(2)
] تمنّاى رُخت (2) رزق دل من، رزق دل من،[(2)
رسيده روزى ام(2) هر لحظه از يمن وجودت چون بهارت
بيا اى كشتى...

نور هل اتا
همه‏ ى سرنوشتم، گِل من سرشتم، آمده دنيا
گل و بستان من، باغ من بهشتم، آمده دنيا
زيبا رخ زهرا دل تو را كرده بهانه
نور هل اتايى اى تو خورشيد زمانه
مهديا مهديا
از تو مى ‏زنم دم، عبد عشقت منم اى گل نرگس
از نگاهت ببين، از دلم رفته غم اى گل نرگس
دلبر عاشقان، نور چشم جهان آمده بدنيا
گشته امشب عيان نور صاحب زمان آمده بدنيا
اندر دامن نرگس گلى شد شكوفا
كرده با مقدمش او جهان را مصفا
شمع و پروانه ‏ام، مست اين خانه ‏ام، يابن فاطمه
هر چه بادا امشب مست و ديوانه‏ ام يابن فاطمه

حسن الهى
آسمانها و زمين غرق سرور آمد
جلوه ى حسن الهى به ظهور
آيد اين زمزمه، از بنى فاطمه، مهدى آمد
نفس باد صبا داده پيام عيد
گل نرجس ز گلستان ولا روييد
خاتم الاوصيا، بر همه مقتدا، مهدى آمد
اين گل سرسبد آل على باشد
روى او جلوه ى حسن ازلى باشد
ازنسيم سحر، مى ‏رسد اين خبر، مهدى آمد
مژده يا فاطمه نرجس پسر آورده
قرص خورشيد به وقت سحر آورده
شمع بزم يقين، حجّت آخرين، مهدى آمد
از خدا مژده عيد آمده ‏اى ساقى
مى رحمت بده از جام هوالباقى
در طلوع سحر، شد رُخش جلوه ‏گر، مهدى آمد
ولى حق وصى ختم رسل آمد
منجى نوع بشر مصلح كل آمد
وقت شادى رسيد، گل نرجس دميد، مهدى آمد
بروى بازوى اين نور حق مطلق
نقش بسته زهق ‏الباطل و جاءالحق
گشته باطل نهان، نور حق شد عيان، مهدى آمد

آيت نور
ساقيا بده مىِ تولاّ
به صفاى روى دلبر ما
كه رسيده فصل عشق و شادى
آمده يوسف آل طاها
مهدى گل گلخانه‏ ى زهرا آمد
مولاآمد مولاآمد مولاآمد
نام او زمزمه ى لب حور
بيت نرجس شده وادى طور
جلوه ى حُسن ازل رسيده
به جهان آمده آيت نور
آئينه‏ ى پر فروغ يكتا آمد
مولاآمد مولاآمد مولاآمد
دُرّ يكدانه‏ ى خلقت آمد
از قدومش بوى جنّت آمد
چلچراغ محفل محبان آمد
مهر رخشان امامت آمد
صاحب الزمان مهدى مه بطحا آمد
مولاآمد مولاآمد مولاآمد
عطر گل از رخ او ببوييد
آيت خدا از او بجوييد
مولد سبط پيمبر آمد
تهنيت به مصطفى بگوييد
مهدى، نور بزم آل طاها آمد
مولاآمد مولاآمد مولاآمد

مصلح كل
اى گل نرگس، گل باغ خدا
اى فروغ چشم مصباح الهدى
اى خدا را جلوه از پا تا به سر
سومين ابن الرضا را گل پسر
اى يكى يكدانه شمع اهل بيت
اى خلاصه در تو جمع اهل بيت
از تبار حضرت ختم رسل
خود گلى و جمله اجداد تو گل
اى ز جا مانده ز آل فاطمه
تك سوار بى مثال فاطمه
لافتى الاّ على را يادگار
وارث لاسيف الا ذوالفقار
كربلا، اى منتقم مدهوش تو
رايت العباس روى دوش تو
در كمال جاه، اما ساده ‏اى
آخرين ساقى ساقى زاده ‏اى
بر سرت زيبنده تاج سرورى
نه مسيحا دم مسيحا پرورى
چشم يعقوب ار به خوابت ديده بود
جلوه‏ اى گر بى نقابت ديده بود
هست و بودش داده، مهرت مى ‏خريد
يكشبه از يوسفش دل مى ‏بريد
روى دوش انداخته عيسى عبا
تا نمايد بر نمازت اقتدا
اى امام آخر از روز نخست
نبض هستى بسته بر سيماى توست
اى هر آنچه حسن در پيش تو كم
نقش رخسارت هو خيرٌ لكم
مه رخان جان در رهت افشانده‏اند
اى كه طاووس بهشتت خوانده‏ اند
اى تمام عرش در پاى تو هيچ
آفرينش هست منهاى تو هيچ
از سمانام آشنايى تا سمك
سفره‏ى اياك نعبد را نمك
قبله و ركن و حرم دلداده‏ات
هفت چرخ و نه فلك سجاده‏ات
كعبه رفت از حال اى مكى نقاب
اى دل حجر ازتمناى تو آب
خيمه ى موعود هم مهدى كجاست؟
سيدى! بانگ اناالمهدى كجاست؟
مصلح كل! اى سوار رخش نور
آفتاب مشرق از صبح ظهور
مظهر جاءالحق و فتح الغريب
مسجد كوفه به راهت بى شكيب
سبز پوش خيمه آئينه ها
حاصل دلتنگى آدينه ها
بى فروغت راه را گم كرده ‏ام
روز و هفته، ماه را گم كرده‏ ام

آيينه توحيد
از نسيم سحر اين خبر آمد
منتظران ز ره منتظر آمد
آمده شوق و شور - سامره كوه طور - گشته ميلاد نور
آمده لاله ى باغ محمد
حجت‏ بن‏ الحسن فروغ سرمد
شد بهاران جهان از گل نرجس
مهدى باعطر و بوى احمد آمد
آمده شوق و شور - سامره كوه طور - گشته ميلاد نور
در سپهر شرف سر زده خورشيد
جلوه گر آمد آيينه ى توحيد
ظلمت و تيرگى رخت از جهان بست
بر تن عالم لباس نور، پوشيد
آمده شوق و شور - سامره كوه طور - گشته ميلاد نور
نيمه ماه شعبان المعظم
آمده مولد ولىّ اعظم
برقدوم گل گلراز زهرا
گويد امشب فرشته خيرمقدم
آمده شوق و شور - سامره كوه طور - گشته ميلاد نور

گل نرگس
امير ملك دلبرى آمد، گل بهار عسگرى آمد
چراغ دلها، ماه روى مهدى است
در آسمانها گفتگوى مهدى است
چنان اسير تاب موى مهدى است
والضحى نور رخساره ى اوست
آسمان گرم تَطّاره‏ ى اوست
مطاف حورا گهواره ى اوست
دل هر عاشق آواره‏ ى اوست
امير ملك دلبرى آمد، گل بهار عسگرى آمد
ز اشك ديده غزل سرودم
فداى مهدى همه وجودم
اى گل نرگس دارى عطر فاطمه
يااباالصالح اى به غم‏ها خاتمه
خيمه ى سبزت قبله‏ى قلب همه )قبله‏ ى قلب همه(
امير ملك دلبرى آمد، گل بهار عسگرى آمد
آينه ى رخسار پيمبر
فروغ چشم زهرا و حيدر
آخرين خُم از باده‏ ى كوثر
مصلح كل مهدى منظر
امير ملك دلبرى آمد، گل بهار عسگرى آمد

عطر آزادى
دل سراى تو يا اباصالح
جان فداى تو يا اباصالح
يا اباصالح يا اباصالح يا اباصالح
يا اباصالح
اى صفابخش محفل عصمت
آخرين معصوم، وارث عترت
خلق عالم را باعث و علت
اى كه پابرجاست عالم خلقت
از براى تو يا اباصالح
يا اباصالح يا اباصالح
اى كه شد نامت نام پيغمبر
وارث زهرا، وارث حيدر
آخرين خُم از باده كوثر
اى كه مرغ دل ميزند پرپر
در هواى تو يا اباصالح
يا اباصالح يا اباصالح
نيمه ‏ى شعبان عيد زيبايت
مى ‏شود تابان مهر سيمايت
شد چمن آرا قد رعنايت
شد اميد ما بر تولايت
از خداى تو يا اباصالح
يا اباصالح يا اباصالح
از تو در دلهاست شور بنيادى
در فضا پيچيد عطر آزادى
بهر عشاق مهدى الهادى
پرده بردارد قاصد شادى
از لقاى تو يا اباصالح
يا اباصالح يا اباصالح
مصلح گيتى منجى عالم
ديده بر راهت عالم و آدم
تا رها سازى شيعه را از غم
عمر غيبت را حق نمايد كم
با دعاى تو يا اباصالح
يا اباصالح يا اباصالح

پاره ى قلب فاطمه
روز محشر كه همه حيرون و مبتلا مى ‏شند
انبياء محو مقام يوسف زهرا مى ‏شند
عكس اباالفضل افتاده تو چشاى عشق فاطمه
نور دو عين حيدره و پاره ‏ى قلب فاطمه
ميون سلسله ى موى تو جا مونده دلم
توى هر حلقه ى گيسوى تو جامونده دلم
گل پسر نرگس تويى پادشه دل منى
دلم براى تو خونه مال منى مال منى
اگه دوست داريد بريم امشبه رو كرببلا
توى بين الحرمين كنار گنبد طلا
پيش ضريح شش گوشه ما عرض ارادت بكنيم
از طرف امام رضا ز دل زيارت بكنيم

عيد تولا
مى ‏رسد اين مژده از حىّ تبارك
مقدم يوسف زهرا مبارك
مهدى به دنيا آمد، محبوب دلها آمد
چراغ بزم هستى گشته روشن
خانه ى عسگرى گرديده گلشن
نرگس، دسته گلى دارد به دامن
بهتر از لاله و سنبل و سوسن
به به چه زيبا آمد، مهدى به دنيا آمد، محبوب دلها آمد
گلى كه عطر و بوى خدا دارد
به چه بوئيدن او صفا دارد
با ولايش عبادت بها دارد
شيعه از عمق جان اين نوا دارد
سرور و مولا آمد، مهدى به دنيا آمد، محبوب دلها آمد
زهق الباطل و جاءالحق امشب
جلوه‏ گر شد و به وجه مطلق امشب
بزم هستى گرفته رونق امشب
زد كتاب ولا را ورق امشب
عيد تولا آمد، مهدى به دنيا آمد، محبوب دلها آمد
غرق شادى زمين و آسمان است
جلوه گر طلعت صاحب زمان است
عكس حسن خدا از او عيان شد
آنكه تبارك اله را نشان است
خوبى سرا پا آمد، مهدى به دنيا آمد، محبوب دلها آمد
حق عطا كرده بر عروس زهرا
زيبا دسته گل محمدى را
مقدمش فرخنده بر رهبر ما
هم به مستضعفان در همه دنيا
على را همتا آمد، مهدى به دنيا آمد، محبوب دلها آمد


طاووس بهشت
روز ازل خاك رهِ، ابوترابم كردى
با نگاه عاشق كُشِت )خونه خرابم كردى((2)
فرشته‏ ها، ستاره مى‏ريزن از آسمون
ستاره ‏ها، چراغ خونه‏ هاى دلامون
)ترانه ‏ها، روى لب هر پير و جوون - يامهدى
]ديوونه شدم از عشقت (3) [(4)
فرشته ‏ها، ستاره مى ‏ريزن از آسمون
ستاره‏ ها، چراغ خونه ‏هاى دلامون
گره‏ ى ابروى خَمِت، گره زده بر عالم (2)
با نفسِت جون مى‏ گيره)عيسى پسر مريم((2)
جز اون نگاه، كه دواى دل زار منه
تو تلخيا، غم شيرين تو يار منه
شكر خدا، اگر ديوونگى كار منه - يامهدى
روى بال هر فرشته
چقدهِ قشنگ نوشته
مهدى طاووس بهشته
)عشقِت عاشقا رو كشته((2)
]ديوونه شدم از عشقت (3) [(4)
چهره‏ ى ماهت شبيه جمال ابوالفضل
يه نگاه كن به نوكرت، كه مال ابوالفضل
ماه تموم: تو دامن نرگس دميده
سر مى‏ زارم به پاى قدم نو رسيده
يوسف مصر، شبيهش و توى خواب نديده - يا مهدى
]ديوونه شدم از عشقت (3) [(4)
روى بازوى مردونه ت، بشارتى از داور(2)
پيچ و خم زلف سيات )نوشته يا حيدر((2)
وقتى خدا، با نگاه تو بهار مياره
تو قلب ما، به صفاى تو يه گل مى‏ كاره
ابر چشات، بارون شرابِ دل مى ‏باره - يا مهدى
مِى نوش و پياله دستم
عشق تو رو مى ‏پرستم
بذار همه عالم بدونن
من مست مست مستم
]ديوونه شدم از عشقت (3) [(4)
]روز ازل خاك رهِ، ابوترابم كردى
با نگاه عاشق كُشِت )خونه خرابم كردى((2)[(2)
فرشته‏ ها، ستاره مى‏ريزن از آسمون
ستاره ‏ها، چراغ خونه‏ هاى دلامون
)ترانه ‏ها، روى لب هر پير و جوون - يامهدى
]ديوونه شدم از عشقت (3) [(4)

ذكر فرج
فضاى اين دل ديوانه گرفته بوى گل نرگس
دلم نشسته چو پروانه در آرزوى گل نرگس
سزد ز غصه بميرم من ز درد غربت و تنهايى
هميشه ذكر فرج دارم ولى چرا تو نمى‏آيى
]گل نرگس (4)[(2)
براى نوكر بى مقدار هميشه پرده نشين بودى
ولى به ديده‏ ى عشاقت بدون پرده يقين بودى
دوباره پاى گنهكارم به بزم عشق تو واگشته
سرم به زير و شكسته دل، دو ديده‏ ى پر ز حيا گشته
]گل نرگس (4)[(2)
ز قطره قطره‏ى اشك من كه بوى تو مى‏ آيد
دو دست خسته و لرزانم به سمت و سوى تو مى ‏آيد
به يك دو جمله سخن با تو،دلم گرفته براى تو
نهال خشك گل عشقم، شكوفه زد به هواى تو
]گل نرگس (4)[(2)
چه مى ‏شود بشود حالم، چو حالت خوش يارانت
چه مى ‏شود بشود جسمم ميان خون چو شهيدانت
منم چه زشت و سيه چهره، تو در نهايت زيبايى
منم فقير فقيرانم، تو در نهايت دارايى
چه مى‏ شود بشود روزى، سراغ خيمه ‏ى سبز تو
كه روزى ام بشود روزى، طعام خيمه ‏ى سبز تو
]گل نرگس (4)[(2)

تك سوار
گل نرگس جوونه زد ميون باغ فاطمى
حك شده توى آسمون مهر زيباى قائمى
جوونه زده شاخه ى اميد
دل همه تو سينه‏ ها تپيد
كوچه‏ ها گرفته بوى خدا
منتقم آل على رسيد
سيدى سيدى سيدى يابن الحسن
چى شده كه تو آسمون
ماه و خورشيد تاب ندارند
چى شده كه تو كوچه ها
همه مردم گل مى‏ يارند
يكى مى ‏گه امشب بهار مى ‏ياد
از راه دور تك سوار مى ‏ياد
اما نوشته روى پرچمى
وارث تيغ ذوالفقار مى ‏ياد
سيدى سيدى سيدى يابن الحسن
چراغونى شده زمين
همه لبها غزل خونه
همه چشما منتظرِ
ديدنِ روى مهمونه
روى هر لبى ذكر و زمزمه است
دعاى فرج نغمه ى همه است
دعا گوى بزم منتظرا
مادر همه ى ما، فاطمه است
سيدى سيدى سيدى يابن الحسن


دوره گرد عشق
همه‏ى هستيمو مديون چشاتم مى‏ دونى (2)
)از همون روز ازل مست نگاتم مى ‏دونى((2)
من به دام زلف تو، عمريه گيرم مى ‏دونى(2)
من مريض عشقم و يه روز مى ‏ميرم مى‏ دونى
آخر خطّم اسم توئه - از دنيا سيرم مى‏ دونى
دلم مى‏خواد تو چشماى تو، آتيش بگيرم مى ‏دونى
])اباصالح ،اباصالح(2)[(2)
دوره گرد عشقم و، تو كوچه ‏ها در به درم(2)
زندگيمو ميفروشم، ناز نگاتو مى ‏خرم
واى كه چقد سخته عاشقى - بدتر از او بى خبرى
نمى ‏دونى بايد بمونى - يا كه به دنبالش برى
])اباصالح ،اباصالح(2)[(2)
كوچه‏ هاى شهرمون، بيه ياد تو چراغونه(2)
آقاتو قدم بذار، به اين دلى كه داغونه
من كى باشم تا فرشته ‏ها - براى تو هوادارن
از هر كجايى كه رد مى‏شى - جاى پاهات گل ميذارن
])اباصالح ،اباصالح(2)[(2)
مى ‏دونم يه روز مى ‏يايى، دردا رو درمون مى ‏كنى
سفرت و مى ‏ندازى و دنيارو مهمون مى‏ كنى
يوسف زهرا نيومدى، يوسفامون پير شدن
برس بدادم كه جمعه‏ ها - بدجورى دلگير شدن
])اباصالح ،اباصالح(2)[(2)
كاش يه روز با ما بشى، همسفر كرببلا
پرچم سبز بزنى كنار گنبد طلا
ما همه مادر مادر بگيم - تو از گل ياس بخونى
برى لب نهر علقمه - روضه ى عباس بخونى
])ابوفاضل ابو فاضل(2)[(2)

پسر بوتراب
چه مى‏ شود كه پا گذارى، به رواق ديدگانم
منم آنكه انتظارت، زده شعله ‏ها به جانم
چه مديحه ‏اى بخوانم، كه تو را قبول افتد
مددى كه لال هستم تو مگر دهى زبانم
تو به باغ گل گلابى، پسر ابوترابى
ز من ار تو رو نمايى، به زمانه بى نشانم
يااباصالح، يااباصالح، يا اباصالح
يابن الحسن روحى فداك، فليس محبوبى سواك
به كجايى اى حبيبم، كه بدون تو غريبم
ز غمت گرفته آتش، همه مغز و استخوانم
به اميد آنكه آيى، به گدا نظر نمائى
به سرِ رهت نشينم كه رسد شه جهانم
شده موى تو كمندم، به خط تو پاى بندم
تو بخند تا بخندم، به خدا كه شاد از آنم
تو بهار و سبزه زارى، تو نگار گلعذارى
تو گل بدون خارى، منم آن كه چون خزانم
من گداى دوره گردم، من مى ‏خوام كه دورت بگردم
تو امير ملك جانى، من گداى مستمندم
يااباصالح، يااباصالح، يا اباصالح
يابن الحسن روحى فداك، فليس محبوبى سواك
پيشونيت به ماه مى ‏مونه، ابروهات مثل كمونه
مژه هات اين و نوشته كه چشات باغ بهشته
تو كريم و سائلم من، تو فهيم و غافلم من
تو ببخش جاهلم من، سخنى دگر ندانم
اگر عاشقى گناه است، گنهم مرا تباه است
دل بى گنه تباه است، تو چه خوانى ‏ام همان است
يااباصالح، يااباصالح، يا اباصالح
يابن الحسن روحى فداك، فليس محبوبى سواك

اعتبار همه
زندگيمو فدات مى‏ كنم، فداى خاك پات مى ‏كنم
خودمو تو بهشت مى ‏بينم، وقتى آقام، صدات مى ‏كنم
)گل زهرا يامهدى گل زهرا يامهدى((2)
بى عشق تو در اين جهان، من هيچ هيچم
با عشق تو، دور سر خدا مى ‏پيچم
بى تو دلم، پيش همه، پست و حقير
با تو دلم جا تو دل زهرا مى ‏گيره
)گل زهرا يامهدى گل زهرا يامهدى((2)
اى بميرد هر آنكس كه، به تو مهرى نمى‏ ورزد
آقا جون بى تو اين عالم به يك ارزن نمى ‏ارزد
)گل زهرا يامهدى گل زهرا يامهدى((2)
بى عشق تو، باغ بهشت، در و روم مى ‏بنده
با عشق تو، هر جا باشم، سرم بلنده
بى تو دلم تا آخرت عاشق نمى ‏شه
با تو دلم معشوقه ى خداست هميشه
)گل زهرا يامهدى گل زهرا يامهدى((2)
آقا جون افتخار منى، همه ى اعتبار منى
گفته ‏ام، باز مى‏ گويم، كه تو دار و ندار منى
)گل زهرا يامهدى گل زهرا يامهدى((2)
بى عشق تو، شاهم باشم، عين گداهم
با عشق تو، در اوج فقر، سلطان دنيام
بى تو دلم، نفرين شده است، بى سرنوشت
با تو دلم، محبوب شده است، جاش تو بهشت
)گل زهرا يامهدى گل زهرا يامهدى((2)

دلبر من
ماه به چشماى قشنگ تو حسادت مى‏ كنه
پسر خوشگل ارباب دل و غارت مى ‏كنه
تو آسمون اهل ولا ماه دل آرا اومده
فرشته ‏ها همه گل بپاشيد يوسف زهرا اومده
مهدى زهرا خوش آمدى خوش آمدى خوش آمدى
ميون شكوفه‏ هاى باغ عشق مرتضى
قد و بالاى قشنگ مهدى عشقه به خدا
از بس قشنگه دلبر من
دلم مى ‏خواد پر بكشم
عمو اباالفضل هم مى ‏گه
مهدى من، فدات بشم
مهدى زهرا خوش آمدى خوش آمدى خوش آمدى
روز محشر كه همه حيرون و مبتلا مى ‏شن
انبياء محو مقام يوسف زهرا مى ‏شن
عكس اباالفضل افتاده تو، چشاى عشق فاطمه
نور دو عين حيدره پاره ‏ى قلب فاطمه
ميون سلسله ى موى تو جا مونده دلم
توى هر حلقه ى گيسوى تو جامونده دلم
گل پسر نرگس تويى پادشه دل منى
دل حسودم مى‏ خونه مال منى مال منى
مهدى زهرا خوش آمدى خوش آمدى خوش آمدى

روح خدا
شبنم روى برگ ياس از يه چيزى خبر مى ‏ده
تو دل شب‏هاى سياه مژده ‏اى از سحر مى ‏ده
مى ‏گن فرشته‏ ها دارن عرش و چراغون مى ‏كنن
برا عزيز فاطمه سرود شادى مى ‏خونن
عشق خدا روح دعا ذكر لبم شد بى مدد
اى مستى هستى فزا مولا اباصالح مدد
آى عاشقا آى عاشقا خداى دلبرى اومد
مژده بدبد به شيعيان مهدى حيدرى اومد
مولا اباصالح فقط تويى تويى بهشت من
مولا اباصالح مدد تويى تو سرنوشت من
مولا اباصالح مدد مولا ابا اصالح مدد مولا اباصالح مدد
آتيش عشق تو زده شعله به تار و پود من
پر شده از هواى تو پاتابه سر وجود من
اگه منو رها كنى بازم در ميخونتم
جون به جونم اگر كنى بازم همون ديوونتم
جان على، عشق نبى، به فاطمه، نور دوعين
پور حسن، هستى من،منتقم خون حسين
چشمون پر ازاشك ما، هر صبح و هر شب بر درت
بازآ و پس گير انتقام از قاتلين مادرت
از اون دو تا نامردى كه بى شرم و بى حيا بودند
هم دشمن آل على هم دشمن خدا بودند
مولا اباصالح مدد مولا ابا اصالح مدد مولا اباصالح مدد
ان كه بگم اگه بيا سياهى رو خاك مى ‏كنه
سايه ى ابر نخوت و از رو زمين پاك مى ‏كنه
سرور رشيد عسگرى، لاله ى سرخ هاشمى
تو مايه‏ى عشق و وفا اميد آل هاشمى
من كه زدم باده‏ى عشق، از خُم تو يابن الحسن
از كرم و لطف و وفا اميد آل هاشمى
بيا به خونه‏ى دلم ببين پر از درد و غم
به درد و غمهاى دلم عشق تو تنها مرهم

مطلع حُسن
يكى بود يكى نبود زير گنبد كبود
آقامون مهدى اومد كور بشه چشم حسود
يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد
اولين مطلع حُسن، آخرين بت شكن
طالب خون خدا، حجةبن الحسين
يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد
توى ايون خونه، قنارى هى مى‏ خونه
فصل عاشقى شب، عيد صاحب زمونه
چه قشنگ شده زمين، آسمون چراغونه
گل نرگس تو بهشت، عاقبت زد جونه
يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد
اگه نازش بگيره، ليليا بنده مى ‏شن
از گل خنده‏ى اون، مرده‏ ها زنده مى‏شن
يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد يا اباصالح مدد

گل خوشبو
تو از نژاد نجابتى
تو از تبار ولايتى
حبيب من اى حبيب من
تو خود خداى محبّتى
هماى قاف سعادتى
تويى كه طاووس جنّتى
اى گل نرگس بيا بيا
زده ‏ام خود را به خموشى
شده‏ ام لبريز هياهو
دهنم گرديده پر از دُرّ
دو لبم گرديده ثناگو
من و مدح لاله‏ ى نرگس
من و وصف آن گل خوشبو
به خيال نيمه نگاهى
به جمال آن صمدى رو
همه اعظايم شده چشم و
همه چشمانم شده دريا
اى گل نرگس بيا بيا
صدف درياى ولا را
گُهر يكدانه مبارك
ز خُم سرشار ولايت
همه را پيمانه مبارك
به طواف شمع ولايت
دو جهان پروانه مبارك
به عروس حضرت زهرا
قدم ريحانه مبارك
اى گل نرگس بيا بيا
به صفاى صورت مهدى
به بهشت طلعت مهدى
به مقام و رفعت مهدى
به جلال و شوكت مهدى
به قيام و نهضت مهدى
به طلوع دولت مهدى
به پيام وحدت مهدى
به دو دست قدرت مهدى
كه جهان از غم شود آزاد
به ظهور حضرت مهدى
اى گل نرگس بيا بيا

زلف پريشان
دنبال تو گشتم گل نرگش همه جا را
بر دار برد آخه عشق تو سر ما را
بردى دل ما را دل ما را دل ما را
عمريست به دام سر زلف تو اسيرم
ديوانه شدم هيچ نصيحت نپذيرم
خواهم كه سر راه تو اى ماه بگيرم
يك بار تو را بينم و صد بار بميرم
يك بار به دست آر دل خسته ى ما را
بردى دل ما را دل ما را دل ما را
آخر به سر كوى تو قربان تو گرديم
شيداى سر زلف پريشان تو گرديم
هر كجا كه بگردى به فرمان تو گرديم
سرگشته ى يك گردش چشمان تو گرديم
در گردش چشم تو ببينيم خدا را
بردى دل ما را دل ما را دل ما را
بلبل صفت از رنگ و گل بوى تو مستيم
از خال سياه رخ دلجوى تو مستيم
از جرعه ى مستانه سر كوى تو هستيم
از روى تو و موى تو و بوى تو مستيم
در باب من دربه در بى سرو پا را
بردى دل ما را دل ما را دل ما را


اباصالح
دوباره سوى تو مى ‏آيم
اسير موى تو مى ‏آيم
ز قيد و بند همه رستم
به گفتگوى تو مى ‏آيم
شكسته پا ز فراغ تو
به سوى كوى تو مى ‏آيم
اگر چه‏ام نبود روئى
به شوق روى تو مى ‏آيم
گل نرگس كجايى گل نرگس كجايى
گل نرگس اباصالح
من آن غروب غم انگيزم
ز داغ هجر تو لبريزم
بيا كه هستى خود يكجا
به خاك پاى تو مى‏ريزم
نصيب اگر شودم روزى
به تار موى تو آويزم
قسم به جان تو نامردم
اگر ز پيش تو برخيزم
گل نرگس كجايى گل نرگس كجايى
گل نرگس اباصالح
دلم گرفته براى تو
نشسته ‏ام به نواى تو
دل من از قفس سينه
كشيده پر به هواى تو
مرا نه طاقت ابن هجران
تو را قسم به خداى تو
بيا بيا كه سرو جانم
كنم ز جان به فداى تو
گل نرگس كجايى گل نرگس كجايى
گل نرگس اباصالح
به سوز و ساز تو مى‏ آيم
پر از نياز تو مى‏آيم
تو كعبه‏اى و تويى قبله
پى نماز تو مى ‏آيم
قتيل ناوك مژگانِ
دو چشم ناز تو مى‏آيم
اگر چه خانه ى تو باز است
به روى باز تو مى ‏آيم
گل نرگس كجايى گل نرگس كجايى
گل نرگس اباصالح

از تبار ولايت
اى گل رويت بهار من
اى همه دار و ندار من
نگار من، نگار من يا اباصالح گل نرگس
تو از نژاد نجابتى
تو از تبار ولايتى
حبيب من اى حبيب من
تو خود خداى محبتى
تو پايگاه ولايتى
تويى كه طاووس جنّتى
اى مه ظلمت ستيز عشق
قيام تو رستخيز عشق
عزيز عشق، عزيز عشق يا اباصالح گل نرگس
الا كه باشد تمامى
هستى دنيا ز هست تو
تمام عالم به زير پات
زمام عالم به دست تو
بگردد اين چرخ نه فلك
ز گردش چشم مست تو
دلم شده مبتلاى تو
رسد به جانم بلاى تو
فداى تو، فداى تو يا اباصالح گل نرگس
نشستم در حضور تو
كنم دعاى ظهور تو
به نور تو، به نور تو يا اباصالح گل نرگس

وارث ذوالفقار
سر زده ماه عالمين
بر همه آن نور دو عين
گل بريزيد كه آمده
منتقم خون حسين
نور دو چشم مولا
آرزوى دلها
اميد آل طه
آمده به دنيا
مهدى صاحب الزمان يابن الزهرا
اميد آخر جهان يابن الزهرا
فرشته‏ ها سوى توأند
محو گل روى توأند
كنار گهواره ى تو
كشته ى ابروى توأند
طراوت بهارى
خوب و گلعذارى
وارث ذوالفقارى
يار غم گسارى
مهدى صاحب الزمان يابن الزهرا
اميد آخر جهان يابن الزهرا
بيا كه حس كنم حبيب
ز مقدم تو بوى سيب
تو اى خلق منتظر
امن يجيب امن يجيب
دار و ندار مايى
تو چه باوفايى
ولى مقتدايى
ختم الاوصيائى
عشق و اميد ما همه يابن الزهرا
خيمه نشين فاطمه يابن الزهرا

سربند اباالفضل
مهدى به علمدارى مانند ابوالفضل است
در وقت فرج او را سربند ابوالفضل است
به جلوه آمده رخ زيباى تو فرشته ها به سجده ‏اند در پاى تو
آمدى ديگر به يُمنت حل مشكلها شده
طاق ابروى تو جانا قبله ‏ى دلها شده
نازنين دلبرم يا ابا صالح مدد
اى ز جان بهترم يا ابا صالح مدد
به جلوه آمده رخ زيباى تو فرشته ‏ها به سجده‏ اند در پاى تو
من به روى سينه ‏ام نام تو گل مى ‏زنم
عاشقى بى دلم نا خدا پل مى ‏زنم
بر همه ى خلق جهان سرور تويى
يوسف زهرا را گل حيدر تويى
به جلوه آمده رخ زيباى تو فرشته‏ها به سجده‏ اند در پاى تو
بر لبم زمزمه عشق تو دين من
مسجد جمكران قبله و آئينمِ
اى قبله ى اهل ولا خوش آمدى
منتقم آل عبا خوش آمدى
به جلوه آمده رخ زيباى تو فرشته‏ ها به سجده ‏اند در پاى تو

زاده ى سلطان نجف
زاده ‏ى سلطان نجف
اى پسر خون خدا
منتظر منتظران
گوهر درياى دلم
اى گل زيباى على
ما همه حيران توييم
در شب ميلاد شما
مست و غزلخوان توييم
)اى گل نرگس بيابيا( (3)
امشب و فردا همه جا
بر لب ما زمزمه ‏اى
يوسف زهرا تو مَهِ
مصر وجود همه اى
رشته‏ ى مهر دل ما
بسته به گيسوى شما
عرش خدا معتكف
طاق دو ابروى شما
جان به فداى تو و من
كوكبه ى كوكب تو
اى كه خدا عشق كند
با خال تو و لب تو
)اى گل نرگس بيابيا( (3)

ماه على
اگه با آن چشم سياهت يك نظرى بر ما نظرى بر ما فكنى
دل ما را بى نياز از مى ‏و مستى و ميخونه كنى
برو اى مه ماه اومده
ماه على از راه اومده
اگر بر چشم زار چشمم از ره احسان پابنهى
مى ‏تونى هر قطره‏ى اشك چشم من و دردونه كنى
اگه يك لبخند مليحش در دل مستت جلوه كند
فارغ از ميخونه شوى ترك لب پيمونه كنى
برو اى مه ماه اومده
ماه على از راه اومده
مى ‏تونى حرف‏هاى قشنگ دل رو بفهمى
دل دنيا را به فداى يك نگه مستونه كنى
برو اى مه ماه اومده
ماه على از راه اومده
اگه امشب حلقه‏ هاى زلف سياهت و شونه كنى
دل عاشق پيشه‏ ى مارا تا به ابد ديوونه كنى
برو اى مه ماه اومده
ماه على از راه اومده

پايان هجران
ملك باران، شد آسمان، جهان گرديده، گل فشان، گل نرگس شده عيان
مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان
هله خماران، قمر رسيده، كه شام هجران، به سر رسيده
ملك باران، شد آسمان، جهان گرديده، گل فشان، گل نرگس شده عيان
مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان
دلم زنده به نام اوست، به اميد قيام اوست، فدايى مرام اوست
مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان
هله خماران، قمر رسيده، كه شام هجران، به سر رسيده
ملك باران، شد آسمان، جهان گرديده، گل فشان، گل نرگس شده عيان
مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان
الهى تا نفس بُود، سرم بر پاى او رود، كه خاكم كربلا شود
مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان،مدد ياصاحب الزمان

لحظه شمارى
»تا به كى از«(2) »ديده‏ هاى«(2) »ما نهادى«(2)
يابن الزهرا
»كى مى ‏آيى «(2) »تا دلم از«(2) »غم رهانى«(2)
يابن الزهرا
»در ره تو«(2) »ديده دارم«(2) »از فراقت بى قرارم«(2)
يابن الزهرا
»من به اشكم «(2) »تا بيايى«(2) »لحظه هارا مى‏ شمارم«(2)
اى گل نرگس بيا، اى گل نرگس بيا، اى گل نرگس

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۷ساعت 22:51 PM توسط منتظر|


آخرين مطالب
» انتقال سایت
» اين عيدها براي من آقا نمي شود
» ای روزگار بی مروت
» کدام گوشه ی دنیا نهفته روی چو ماهت
» کبوترهای بقیع
» محرم 1390
» نهج البلاغه
» چشم چراني و خيانت چشم
» ماه رمضان 1390
» پناهيان:هم انکار نزدیک بودن ظهور غلط است و هم سوءاستفاده از آن

Design By : Pichak